Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
29 listopada 2021
Źródło: MeteoGroup

Fotki użytkowników

Mysłakowice - wiadomości ogólne o wsi. Mysłakowice - wiadomości ogólne o wsi.

Mysłakowice to największa wieś w Gminie Mysłakowice i w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wieś jest mocno uprzemysłowiona o nieokreślonym układzie przestrzennym i zabudowie, od typowo wiejskich chat z XVIII i XIX wieku do bloków mieszkalnych, charakterystycznych dla budownictwa miejskiego z XX wieku. Taka zabudowa wynika z połączenia dawnych i obecnych osad mieszkalnych. Najstarsza osada znajduje się w pobliżu pałacu, kościoła i fabryki porcelany, późniejsza to kolonia tyrolska oraz osiedla: obok fabryki lniarskiej, Kamienna, Włościańska i obok dworca kolejowego. Osiedla nowe-robotnicze to Szkolna i Włókniarzy oraz najnowsze czyli dzielnice domków jednorodzinnych jak Nadbrzeżna, Łokietka, Wojska Polskiego, Daszyńskiego i Tęcza.


Czytaj więcej

Nowe technologie telekomunikacyjne w naszej gminie Nowe technologie telekomunikacyjne w naszej gminie

Rozmowa przeprowadzona przez Sylwię Sobol z Pawłem Cisowskim właścicielem firmy NETi Technologie Informatyczne


Czytaj więcej

 Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich

Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2,5 km, na wysokości około 400-490 m n.p.m. Przez Bukowiec przechodzi lokalna szosa z Kostrzycy do Karpnik, do której dochodzi wiejska droga z Kowar przez Jeżyny i z Górnego Bukowca.


Czytaj więcej

Karpniki - wieś w dolinie Karpnickiego Potoku Karpniki - wieś w dolinie Karpnickiego Potoku

Karpniki to duża wieś rolniczo-letniskowa, na granicy Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich. Wieś leży w dolinie Karpnickiego Potoku, u podnóża Gór Sokolich. W dolnej części wioski znajduje się zespół stawów stanowiących gospodarstwo rybackie, które są cennym środowiskiem przyrodniczym dla licznych gatunków ptaków wodnych. Przebywa tu łabędź niemy i dzikie kaczki, a z ssaków piżmak i wydra. Wokół stawów i we wsi zachowały się stare drzewa jak: dęby szypułkowe i lipy drobnolistne. Z Karpnik do Łomnicy i Mysłakowic prowadzą drogi obsadzone jeszcze w XIX wieku drzewami, dzisiaj są to piękne aleje. Wieś ciągnie się na długości 3 km, na wysokości 370- 410 m n.p.m. Przez Karpniki przechodzi lokalna droga z Jeleniej Góry do Kowar z odejściem do Bukowca, Wojanowa i Janowic.


Czytaj więcej

 Łomnica to jedna z większych wsi w Gminie Mysłakowice Łomnica to jedna z większych wsi w Gminie Mysłakowice

Łomnica to jedna z większych wsi w Gminie Mysłakowice i Kotlinie Jeleniogórskiej. Ciągnie się od ujścia Łomnicy do Bobru na północy, gdzie sąsiaduje z Wojanowem, po drogę z Jeleniej Góry do Kowar, gdzie łączy się z Mysłakowicami. Łomnica leży na wysokości od 350 – 370 m n.p.m., ciągnąc się na długości około 3 km wzdłuż obu brzegów rzeki Łomnicy. W połowie wioski do Łomnicy wpływa Jedlica, za mostem kolejowym obok dawnego kina.


Czytaj więcej

Wojanów - stara wieś leżąca na prawym brzegu Bobru Wojanów - stara wieś leżąca na prawym brzegu Bobru

Wojanów jest to stara wieś leżąca na prawym brzegu Bobru, ciągnąca się na długości około 2 km na wysokości 350 – 360 m n.p.m. Była to wioska rolnicza bo jeszcze w 1978 r. było tu bardzo dużo gospodarstw rolnych i duży PGR, ale już 10 lat później ilość gospodarstw spadła 4 razy. Wojanów jednak nadal był siedzibą PPH ( Państwowego Przedsiębiorstwa Hodowlanego), które posiadało nie tylko grunty i fermy, ale prowadziło też gospodarstwo rybackie na okolicznych stawach. Przemysł reprezentują Zielonogórskie Zakłady eksploatacji Kruszywa i niewielki zakład drzewny.


Czytaj więcej

Kostrzyca - duża wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej Kostrzyca - duża wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej

Najstarsza część wsi ciągnie się na długości około 1 km w dolinie rzeki Jedlicy. Kostrzyca powstała na podmokłej łące w dolinie rzeki. Cała wioska leży na wysokości 390 – 450 m n.p.m. Wieś otaczają użytki rolne w tym 340 ha ziem uprawnych i tylko 70 ha lasów, sporo jest łąk i pastwisk. Kostrzyca posiada znaczną liczbę mieszkańców, 6-letnią szkołę podstawową, ośrodek zdrowia – czynny dwa razy w tygodniu, bar i kilka sklepów. Wierni należą do katolickiej parafii w sąsiednim Bukowcu, niegdyś również ewangelickiej. Od 1996 roku na terenie wsi znajduje się jedyny w kraju Leśny Bank Genów.


Czytaj więcej

Dąbrowica - to mała osada położona u stóp Kozińca Dąbrowica - to mała osada położona u stóp Kozińca

Od miasta oddziela ją rzeka Bóbr i płyta lotniska. Wieś leży na wysokości od 340 – 370 m n.p.m., znajduje się tu tylko 118 ha użytków rolnych i 53 ha lasów. W 1988 roku było tu zaledwie jedno gospodarstwo rolne, pozostały areał należał do PGR-u. Ludność utrzymuje się z pracy w miejscowej fabryce papieru lub w zakładach w Jeleniej Górze. We wsi nie ma szkoły i poczty, jest natomiast znane w okolicy Sanktuarium Maryjne. Aby dostać się do miasta należy obejść fabrykę, przejść przez kładkę na Bobrze i dojść na Osiedle Łomnickie, skąd kursują autobusy MZK nr 3 i 11.


Czytaj więcej

Bobrów -  perła w dolinie rzeki Bóbr Bobrów - perła w dolinie rzeki Bóbr

Bobrów leży w dolinie rzeki Bóbr, między Wojanowem a Trzcińskiem, na wysokości od 345 – 360 m n.p.m. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2 km. Bobrów jest wsią rolniczą w której jest 226 ha użytków rolnych i 314 ha lasów. W 1978 roku było tu 40 gospodarstw rolnych i jedna ferma należąca do POHZ w Wojanowie. Ale już w 1988 roku gospodarstw pozostało tylko 24, mimo że z rolnictwa utrzymywała się połowa ludności.


Czytaj więcej

Gruszków -  najwyżej położona wieś w naszej gminie Gruszków - najwyżej położona wieś w naszej gminie

Gruszków jest to jedyna wieś w Gminie Mysłakowice położona najwyżej tj. od 410 – 530 m n.p.m. Miejscowość leży w dolinie rzeki Gruszkówki w pięknym kotle między wspaniałymi pagórami Rudaw Janowickich i ciągnie się na długości około 1,5 km. Na okolicznych wzniesieniach znajdują się skałki a zbocza porastają świerki i buki.


Czytaj więcej
Golf jako spokojny i polecany sport Golf jako spokojny i polecany sport
Golf jest sportem dla ludzi w różnym wieku zarówno młodszych ja i starszych.
Reguły gry są proste a sama gra nie wymaga specjalnej sprawności fizycznej. W wielu miastach są kluby oferujące naukę gry w golfa.

Czytaj więcej
23.06.2012 odbył się   festyn rodzinny 23.06.2012 odbył się festyn rodzinny

Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. Była kawiarenka z ciastami, kawą i herbatą, nie zabrakło także kielbaski z grylla .


Czytaj więcej
Nowe technologie telekomunikacyjne w naszej gminie Nowe technologie telekomunikacyjne w naszej gminie

Rozmowa przeprowadzona przez Sylwię Sobol z Pawłem Cisowskim właścicielem firmy NETi Technologie Informatyczne


Czytaj więcej

Kudowa Zdrój Kudowa Zdrój
Bardzo fajne miejsce na spokojny wypoczynek. To piękne krajobrazy i dobra baza na wyprawy w okoliczne górzyste tereny. Bliskość granicy z Czechami umożliwia szybki wypad również do naszego sąsiada.
Czytaj więcej
Mysłakowice - wiadomości ogólne o wsi. Mysłakowice - wiadomości ogólne o wsi.

Mysłakowice to największa wieś w Gminie Mysłakowice i w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wieś jest mocno uprzemysłowiona o nieokreślonym układzie przestrzennym i zabudowie, od typowo wiejskich chat z XVIII i XIX wieku do bloków mieszkalnych, charakterystycznych dla budownictwa miejskiego z XX wieku. Taka zabudowa wynika z połączenia dawnych i obecnych osad mieszkalnych. Najstarsza osada znajduje się w pobliżu pałacu, kościoła i fabryki porcelany, późniejsza to kolonia tyrolska oraz osiedla: obok fabryki lniarskiej, Kamienna, Włościańska i obok dworca kolejowego. Osiedla nowe-robotnicze to Szkolna i Włókniarzy oraz najnowsze czyli dzielnice domków jednorodzinnych jak Nadbrzeżna, Łokietka, Wojska Polskiego, Daszyńskiego i Tęcza.


Czytaj więcej

 Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich

Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2,5 km, na wysokości około 400-490 m n.p.m. Przez Bukowiec przechodzi lokalna szosa z Kostrzycy do Karpnik, do której dochodzi wiejska droga z Kowar przez Jeżyny i z Górnego Bukowca.


Czytaj więcej

Mysłakowice

Mysłakowice - wiadomości ogólne o wsi.

Mysłakowice to największa wieś w Gminie Mysłakowice i w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wieś jest mocno uprzemysłowiona o nieokreślonym układzie przestrzennym i zabudowie, od typowo wiejskich chat z XVIII i XIX wieku do bloków mieszkalnych, charakterystycznych dla budownictwa miejskiego z XX wieku. Taka zabudowa wynika z połączenia dawnych i obecnych osad mieszkalnych. Najstarsza osada znajduje się w pobliżu pałacu, kościoła i fabryki porcelany, późniejsza to kolonia tyrolska oraz osiedla: obok fabryki lniarskiej, Kamienna, Włościańska i obok dworca kolejowego. Osiedla nowe-robotnicze to Szkolna i Włókniarzy oraz najnowsze czyli dzielnice domków jednorodzinnych jak Nadbrzeżna, Łokietka, Wojska Polskiego, Daszyńskiego i Tęcza.


Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich

Bukowiec to duża wieś w południowo-zachodniej części Rudaw Janowickich. Zabudowania wsi ciągną się na długości około 2,5 km, na wysokości około 400-490 m n.p.m. Przez Bukowiec przechodzi lokalna szosa z Kostrzycy do Karpnik, do której dochodzi wiejska droga z Kowar przez Jeżyny i z Górnego Bukowca.


Karpniki - wieś w dolinie Karpnickiego Potoku

Karpniki to duża wieś rolniczo-letniskowa, na granicy Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich. Wieś leży w dolinie Karpnickiego Potoku, u podnóża Gór Sokolich. W dolnej części wioski znajduje się zespół stawów stanowiących gospodarstwo rybackie, które są cennym środowiskiem przyrodniczym dla licznych gatunków ptaków wodnych. Przebywa tu łabędź niemy i dzikie kaczki, a z ssaków piżmak i wydra. Wokół stawów i we wsi zachowały się stare drzewa jak: dęby szypułkowe i lipy drobnolistne. Z Karpnik do Łomnicy i Mysłakowic prowadzą drogi obsadzone jeszcze w XIX wieku drzewami, dzisiaj są to piękne aleje. Wieś ciągnie się na długości 3 km, na wysokości 370- 410 m n.p.m. Przez Karpniki przechodzi lokalna droga z Jeleniej Góry do Kowar z odejściem do Bukowca, Wojanowa i Janowic.


Łomnica to jedna z większych wsi w Gminie Mysłakowice

Łomnica to jedna z większych wsi w Gminie Mysłakowice i Kotlinie Jeleniogórskiej. Ciągnie się od ujścia Łomnicy do Bobru na północy, gdzie sąsiaduje z Wojanowem, po drogę z Jeleniej Góry do Kowar, gdzie łączy się z Mysłakowicami. Łomnica leży na wysokości od 350 – 370 m n.p.m., ciągnąc się na długości około 3 km wzdłuż obu brzegów rzeki Łomnicy. W połowie wioski do Łomnicy wpływa Jedlica, za mostem kolejowym obok dawnego kina.


Wojanów - stara wieś leżąca na prawym brzegu Bobru

Wojanów jest to stara wieś leżąca na prawym brzegu Bobru, ciągnąca się na długości około 2 km na wysokości 350 – 360 m n.p.m. Była to wioska rolnicza bo jeszcze w 1978 r. było tu bardzo dużo gospodarstw rolnych i duży PGR, ale już 10 lat później ilość gospodarstw spadła 4 razy. Wojanów jednak nadal był siedzibą PPH ( Państwowego Przedsiębiorstwa Hodowlanego), które posiadało nie tylko grunty i fermy, ale prowadziło też gospodarstwo rybackie na okolicznych stawach. Przemysł reprezentują Zielonogórskie Zakłady eksploatacji Kruszywa i niewielki zakład drzewny.


Kostrzyca - duża wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej

Najstarsza część wsi ciągnie się na długości około 1 km w dolinie rzeki Jedlicy. Kostrzyca powstała na podmokłej łące w dolinie rzeki. Cała wioska leży na wysokości 390 – 450 m n.p.m. Wieś otaczają użytki rolne w tym 340 ha ziem uprawnych i tylko 70 ha lasów, sporo jest łąk i pastwisk. Kostrzyca posiada znaczną liczbę mieszkańców, 6-letnią szkołę podstawową, ośrodek zdrowia – czynny dwa razy w tygodniu, bar i kilka sklepów. Wierni należą do katolickiej parafii w sąsiednim Bukowcu, niegdyś również ewangelickiej. Od 1996 roku na terenie wsi znajduje się jedyny w kraju Leśny Bank Genów.


Polecamy

Nowe technologie telekomunikacyjne w naszej gminie

Rozmowa przeprowadzona przez Sylwię Sobol z Pawłem Cisowskim właścicielem firmy NETi Technologie Informatyczne


Kudowa Zdrój
Bardzo fajne miejsce na spokojny wypoczynek. To piękne krajobrazy i dobra baza na wyprawy w okoliczne górzyste tereny. Bliskość granicy z Czechami umożliwia szybki wypad również do naszego sąsiada.

Imprezy

23.06.2012 odbył się festyn rodzinny

Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. Była kawiarenka z ciastami, kawą i herbatą, nie zabrakło także kielbaski z grylla .


Kronika policyjna

Ciekawostki

Oddasz krew, dostaniesz dwa kufle piwa
Czesi, którzy zdecydują się zostać dawcami krwi, dostaną za darmo dwa kufle piwa oraz roczną subskrypcję magazynu dla piwoszy.
Dzień otwartych drzwi w domu publicznym
"Dzień otwartych drzwi" belgijskich przedsiębiorstw po raz pierwszy uświetni swym udziałem... dom publiczny. Poinformowała o tym w czwartek wydawana w Antwerpii gazeta "Het Laatste Nieuws".
Filmowa scena rabunku zmyliła policjantów
Serbscy aktorzy z Nowego Sadu odegrali napad na bank tak wiarygodnie, że zostali aresztowani przez policję, która uznała scenę rabunku za prawdziwą - podał belgradzki dziennik "Veczernje Novosti".
Teksas: długowieczna żarówka
Z pewnością już nie produkują takich żarówek - pisze z Dallas agencja Reutera o żarówce, która kosztowała kilka centów i świeci bez przerwy już od ponad 100 lat w Fort Worth w Teksasie.
Buty dla olbrzyma
Najwyższy człowiek w Egipcie, mierzący 2 metry i 30 cm Mohamed Husajn Hekal po latach chodzenia boso wzbudził wreszcie litość burmistrza swojego miasteczka, który zlecił wykonanie butów pasujących na gigantyczną stopę nieszczęśnika na koszt państwa.
Zarabia krocie, grając w pokera przez internet
Pewna absolwentka matematyki odrzuciła możliwość pracy w bankowości za 40 tysięcy funtów rocznie, ponieważ grając przez internet w pokera zarabia aż 4,5 tysiąca tygodniowo.
Zagrożona Działalność? Długi? Pomoc 299/586

Czy jesteś nękany przez represyjne kontrole z US, ZUS, PIP, PIK, itp? Dla nas nie stanowi to problemu. KancelariaPomocy.pl tel. 608-124-127 - Pomożemy wyjść z każdego kłopotu. ...


Sprawne Przejęcia Zadłużonych Firm/Spółek/JDG

Czy jesteś nękany przez represyjne kontrole z US, ZUS, PIP, PIK, itp? Dla nas nie stanowi to problemu. KancelariaPomocy.pl tel. 608-124-127 - Pomożemy wyjść z każdego kłopotu. ...

Sprzatanie bookin air

Cześć! Witam! Dzień dobry! Hej! Prowadzę profesjonalne czyszczenie – wystarczy skontaktować się mailowo z dopiskiem, które miejsce Ciebie interesuje i podpytaniem czy czy prowad...

Najnowsze przepisy kulinarne

Łazanki Kresowe
Co potrzebujemy :   500 g surowego boczku 800 gram łopatki więpszowej pół kostki smalcu 4-5 obr...
Więcej
Pieczeń cielęca (wołowa, wieprzowa, barania, z dziczyzny)
Skladniki 1 kg mięsa 3-5 dkg smalcu sól   Mięso opłukać w całości, obrać z błon, wyjąć kości i posolić ze wszys...
Więcej
Gulasz wiejski
Skladniki: 75 dkg wieprzowiny z kością, wołowiny, cielęciny, baraniny, koniny, dziczyzny lub podrobów1 dkg mąki 4 dkg s...
Więcej
Medalion cielęcy na grzance
50 dkg sznyxlówki 4 cienkie plasterki wędzonego boczku, 4 cienkie plasterki żóltego ostrego sera, 4 plasterki b...
Więcej
Stek Bukowski
75 dkg mięsa (schab, baranina, szynka), 1 dkg mąki, 3-5 dkg smalcu piepsz czarny, młotkowany   Z mięsa usunąć kości, b...
Więcej
Brizol
Skkladniki: 60 dkg polędwicy, 75 dkg schabu środkowego z kością, 1 dkg mąki, 3-5 dkg smalcy, 2 dkg masła, sól, miel...
Więcej
Gęś nadziewana kaszą
1 Gęś 2 dkg suszonych grzybów 20 dkg włoszczyzny 20 dkg kaszy 2 jaja 5 dkg cebuli 2 jaja 3 łyżki posiekanej naci p...
Więcej
Kaczka pieczona po Mysłakowicku
Skladniki 1 Kaczka 4 duże kwaśne jabłka (najlepiej antonówki lub renety) sól, majeranek Kaczkę natrzeć solą i ...
Więcej
Kurcze po polsku
Skladniki: Kurczak 1 jajko 2 łyzki posiekanego koperku 5 dkg czerstwej bułki pół szklanki mleka wątrubka drobiowa ...
Więcej
Zając po polsku
Comber i uda zająca 8 dkg cebuli 10 dkg świeżej słoniny 4 dkg smalcu 1 dkg mąki 2-3 łyżki karmelu szklanka octu 15 dkg śm...
Więcej
F.E.A.R. Combat F.E.A.R. Combat
Jedna z najlepszych multiplayerowych gier za darmo Aby otrzymać klucz niezbędny do uruchomienia darmowej gry należy zarejestrować się na oficjalnej stronie projektu, a następnie odebrać na wcześniej wskazany adres e-mail CD-Key

Command & Conquer: Tiberian Sun Command & Conquer: Tiberian Sun
Bardzo dobra gra z serji gry Command & Conque
1916 - Der Unbekannte Krieg 1916 - Der Unbekannte Krieg
Calkowicie darmowa gra  z gatunku przygodówek
Charma: The Land of Enchantment Charma: The Land of Enchantment
Ciekawa kolorowa gra dla dzieci i doroslych

Konto


Login:

Hasło:


Nowe konto

Nasze serwisy


Aktualności · Gry · Ogłoszenia · Ciekawe miejsca · Regulacje · Forum · Tapety · Fotka · Katalog firm · Ta strona używa Cookies (Ciasteczka), dowiedz się więcej klik · Kontakt

Nawigacja

Nasza społeczność